Jan Mulder: "Jouw teksten zijn duidelijk en de inhoud raakt. Mijn gedachten en woorden heb jij omgezet in krachtige webcontent die een volledig beeld geeft van mijn diensten. Omdat je kritisch doorvraagt en vooruitdenkt, kan ik de teksten lang gebruiken en ook gebruiken als basis voor ander acquisitiemateriaal. Mijn flyertekst was zo klaar na mijn knip- en plakwerk en jouw kritische redactieslag. Je scherpt de inhoud aan en verwoordt alles helder. En grammaticaal correct!”

Opdrachten Janine | jhs teksten: Webcontent actualiseren en pakkender verwoorden, afgestemd op de doelen en strategie voor de toekomst. Redigeren van diverse teksten; aanscherpen van de inhoud en teksten op basis van de nieuwe positionering; verbeteren van de opbouw, consistentie en leesbaarheid.

Naar boven