JHS TEKSTEN verwerkt en beveiligt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

In mijn privacyverklaring leest u onder andere welke persoonsgegevens ik verwerk, waarom ik die gegevens verwerk en hoe ik ermee omga.  

Heeft u vragen over mijn Privacyverklaring of over hoe ik omga met uw persoonsgegevens, bel of mail Janine Scheper: 023 55 18 553 | Janine jhsteksten.nl   

Mijn Privacyverklaring kan wijzigen. Als ik iets in mijn Privacyverklaring wijzig, dan communiceer ik dat op deze site in mijn nieuwsrubriek op de homepage (zie rechterkolom). Onderstaande link gaat altijd naar de actuele Privacyverklaring.    

Lees mijn actuele Privacyverklaring - bijgewerkt op 01.01.19 (pdf)


Meer weten over de Europese privacywet AVG / GDPR?

Begin met deze infographic op site van de nationale toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens:
De AVG in een notendop

AVG infographic AVG in notendop AP

Naar boven