Allebei is correct. Het betekent dat het vertouwen is aangetast, maar schenden klinkt krachtiger.

Het woord 'geschonden' is het voltooid deelwoord van schenden (verbreken, niet naleven) en klinkt erger dan 'geschaad' van het werkwoord schaden (schade toebrengen, nadelig zijn voor). Schenden gebruik je ook in combinatie met woorden als verdrag, belofte en mensenrechten. Schaden past weer beter in combinatie met gezondheid, imago en carrière schaden. 

BRON: Onze taal

Naar boven